דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/02/2018 18:38

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ז

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
גב' אבו חמד שהד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אבו-בכר רפיק חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אבוגוב נטע חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אבוזיד סעיד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אבטליון רותם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אביאל עינת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אביב אפרת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אביבי מתן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אביבי שירה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אביגד לרון אפרת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אביטל משה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אביטל רחל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אבינדב טל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אביעד וילצ יעל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אביעוז חגית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אביעוז מיכאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אביעזר דוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אביעזר נתן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אביצור איתן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אבן אליהו חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אבן לאה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אבני אורלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אבנימלך גיל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אברגיל שירלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
הרב אברהם דוד מיכ חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אברהם דורון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אברהם שלומית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אברהם שאוא אפרת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אברהמוב בנימין חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אברהמי יהודית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אברון-הובר אריה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אבריל רוז חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אברמוב בנימין חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אברמוביץ רועי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
עו"ד אברמוביץ' אריה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אברמס דניאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אגאי-שי קרינה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אגיון ארז חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אגמון איתן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אגמון נועה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אגמון שניר חגי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אגרנוביץ' אלכסנדר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
עו"ד אדד חנן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אדירם נורית ע חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אדלר יובל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אדלר יעל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אדלר מלכה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אדלר סלביה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אדן ביוביץ דוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אהרוני נועה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אהרוני רועי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אהרוני ברק הדס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אהרוניאן מתי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אהרונסון אורי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אוברמן אמיתי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אוזינג'י יעקב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אוזן חרות חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אוזנה ניסן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אוחיון מיטל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אוליברו בתיה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אומן יהונתן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר און איתי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אונגר רון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אוסטפנקו ודים זא חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אוסיפוב אלכסנדר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אופטובסקי ירדן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אופיר ברוך חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אופיר-שוחט גלית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אופנברג שרה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אופנהיים-ש סיגל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אוקון איתן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אורבך אחיה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אורבך דורון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אורבך יאיר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אורבך נעם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אורבך צבי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
עו"ד אור-חוף דן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אורלי סלנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אורליאן אסתר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אורן יעל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אורנוי חנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אורנשטיין אהרון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אורפלי משה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אושרי נריה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אזוגי יונתן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אזרחי אמיר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אחדות הדס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אחדות בר-ש נטע חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אטינגר שמשון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אידיסיס יעל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אידלשטיין אילון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר איזמן אסתר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' איזנברג אסתר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר איזנברג מלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' איזנברג רויטל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' איזנשטט עמיחי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר איזק אבינעם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' איזקסון מירון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר איזקסון עטרה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
עו"ד איידלברג דוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אייזנברג אוריה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אייזקס אליק חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אייל עדי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אייל ערן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' איילון ליאת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר איילי-דרשן נגה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אילוז שירה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אילוז תומר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אילון גלית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אילן יונתן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אילני עמיעל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אילת-צנעני צופיה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אינדק גנית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אינהורן אריאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' איסחקוב שמ ליובוב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר איסלר אלכסנדר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר איפרגן פיני חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר איצקוביץ דבי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר איצקוביץ צבי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר איצקוביץ' ברק חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' איתן דגנית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אלאלוף אמיר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אלבז צחי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אלבז אלון ליאור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אלבק אמנון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אלבק-גדרון רחל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אלברמן נטלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אלברשטין מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אלגביש דוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
רו"ח אלגריסי מאיר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אלון אורטל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אלון אילן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אלון הדס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אלון צילה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אלוני בן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אלוני שקף ספיר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אלחנטי סיון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אלטמן וירי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אלטמן כרמית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
הרב אלטשולר יהודה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אליגון נטלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אליהו אילה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אליהו סיון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אליהו עדי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אליהו - רו מיטל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אליה-פרי דפנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אליוט אוון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אלימלך גאולה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אליעזר אורן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אלירם טלילה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אלישע-פרימ איריס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אלמוג ניצן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אלמוג שני חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אלמוגי - ל אהובה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אלמליח יהודה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אלמקייס שרונה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אלנבוגן רות חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אלנתנוב ניסים חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אלעזר גדעון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אלעזר ינאי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אלף יעל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אלפא מור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אלפנדרי רון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אלפסי מרים חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אלפרסון-אפ נירה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אלק מלכה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אלקובי שני חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אלקולומברה יהושע חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אלקיים אברהם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אלרז יעל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אלשטיין בועז חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
רו"ח אלשיץ ודים חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אלתר עידן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אמזלג ירון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
רו"ח אמיגה ירון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אמיר עופר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אמיר עמיהוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אמיתי בת שבע חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אמיתי יונה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אמיתי נורית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אמסטרדמר יעל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אמסלם רפי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אמר מוטי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אמריליו נינט חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אמרני יהושע חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אנגלברג אהרון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אנושי אליהו חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אנשל סייפר דוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אסטר זליג חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אסטרייכר יואב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אסיף צמח חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אסראף רואי ני חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אסרף שגיא חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אפטר אלן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אפל זאב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אפל נדב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אפרי מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
עו"ד אפרתי בקרמ שלומית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אפשטיין גיל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אציל סלוני דנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
אקסול טובו דקלה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אקרמן אורן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אקשטיין אסף חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אקשטיין יוסף חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' ארביב אושרית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' ארביב שיר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר ארביטמן אביחי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ארבל עדנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ארבל-גנץ אורי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ארד דותן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ארדרייך איריס א חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר ארז דן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר ארזי אריה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' ארט גולדנב מגי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אריאל גיל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
הרב אריאל יעקב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אריאל נחמה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אריאל-גלור נוגה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אריה ערן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ארליך דרור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ארליך מיכאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר ארליך שלמה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' ארמי ליאת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ארמן-שטרן צפורה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ארן עפרה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ארנד אהרן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' ארנון נעמה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר ארנסט אורי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ארנפרוינד- אחינועם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר ארנרייך שי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אשד ענת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אשוול רחלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אשוש אליהו חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אשכנזי אריאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אשכנזי יוסף חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אשר איתן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות