דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/02/2018 18:39

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ז

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
פרופ' יאיר גד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יאיר מאיה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' יבור אתי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
הרב יבלאק אברהם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' יבלון יעקב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' יבלונסקי מיה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יגרמן נורית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ידגר יעקב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' ידיד גל-משה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר ידיד מתניה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ידידיה טובה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר יהב גלעד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יהב-שנברגר ענבל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יהודה נחמה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יהושע ירון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר יהושע רועי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יהושע-שטרן שירלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר יהלום יצחק חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יהלום שלם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' יהלום שנה עדי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יוגב מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר יודוביץ שמעון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יודקין הדר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר יודקין יעקב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' יונג וארן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יוסיפוף אברהם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יוסמן צבי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יוסף יעקב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יוסף לאה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
הרב יוספי יחיאל מ חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' יוסקוביץ חנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
עו"ד יועז יובל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יוקליס-לאו פמלה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יורמן עדה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יחזקאל אורן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר ילינק שמואל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ים בועז חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' ימיני מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר ינאי אבישי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר ינאי חן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ינון אביגיל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ינון דרור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' ינושבסקי גליה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יניב איל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ינץ שלמה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' יעל דורין חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יעלה שקד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר יעקב מרדכי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' יעקבי ורדית ח חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יעקובי ארז חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יעקובס יהונתן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' יעקובסון מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יערי גור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יערי מנחם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' יערי נירית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יפה דן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' יפה סוזן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יצחק אלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר יצחק דניאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' יצחק ענת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יצחק הלוי מירב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר יצחק זאדה דוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יצחקי אבירן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' יצחקי חיה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יצחקי יעל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' יצחקי משה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יצחקי רונית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר יצחקי רז חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר יציב אבנר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ירון הדס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר ירון תומר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר ירט אליהו חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר יריחימוביץ ורד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' ירמיאייב ולריה ל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' ישראל כהן ג'ניפר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' ישראלאשויל מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ישראלי אסנת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות