דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/02/2018 18:38

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ז

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
פרופ' פאוסט אברהם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פאקס יונתן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פאר אברהם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פאר איל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר פארטנאי אבי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פגיס מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פוזיילוב גיורא חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פולב לואי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר פולג שלמה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פולובין אברהם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פוליאקוב פליקס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פולת אורי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר פונר גנאדי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פופובצר רחלה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פוקס יניב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פוקס עוזיאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פוקס צביה סי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פורד ג'יימס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פורטוביץ דוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר פורסט גלעד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פורר רונית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פורת אלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פורת דנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר פורת עידו חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פורת זימן ג'ינה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פז איתי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פז גתית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פז יואב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פז-קלפ מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פט שושנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פטל טל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
עו"ד פיגנבאום איתי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר פיגנבוים עמיחי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פידל ילנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
עו"ד פיואר ג'וליה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פייגין הלן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פייגל לאוניד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פייט קרן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פיין מעוז חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר פיין פיליפ חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פיינווייץ אנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פיינטוך יונתן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פיינר שמואל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פיליפ חגית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פינדלר ליאורה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פינטו-אבקס נינה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פינצי-דותן ריקי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פינקלברג אהובה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר פינקלמן מאיר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פינקלשטיין איתן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
הרב פינקלשטיין ברוך חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
השופט פינשטיין הרן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פיק חוה-רחל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פיקאר אבי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פיקסלר דרור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פיקסלר מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר פירונדי עוז חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פירן רון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פירר נאוה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פיש אלכסנדר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פישלר עמיחי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פישמן ארתור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פישמן נועם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פישר בלהה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פישר הדר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פישר - שלם אורית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פל כהן נגה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פלג דוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פלג ענת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פלד דורון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
עו"ד פלד הדס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פלד ספיר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פלד לוי אסנת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר פלדמן אסף חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פלדמן דניאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פלדמן יובל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פלדמן רזי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פלד-שפירא הילה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פלוטקין טטיאנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פלוטקין יבגני חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פלח לידן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פליישמן יוסף חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פליק זכאי ציפורה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פלמן אליק חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פלנברג אבן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פלס רימונה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פלפל אביטל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פלפל דרורה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פלקר אוהד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פנט לימור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פנט עינת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פנסו יוליה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פנקס בנימין חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פנקס גד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פסיג אנטמן מרב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פסלר עליזה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פרבולוצקי אבי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פרבר מרים חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פרג'ון יאשיהו חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פרוימוביץ מרים חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פרז אורן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פרז נחשון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פרח ריימונד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פרחומובסקי גדעון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר פרטר אייל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פרי טוביה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פריאל יוסף חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פריאל מעיין חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פריאנטה שרה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פריבור גילה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פריגישי יהודית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר פריד אלעד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פריד יעל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פרידגוט-נצ ליאת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פרידהיים עמנואל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פרידל שרה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פרידמן אביעד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פרידמן איוון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פרידמן אלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר פרידמן אריאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פרידמן מרדכי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פרידמן ענב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פרידמן גול שרה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פרידמן סוק נעמי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פרידקין שמעון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר פרייברג רועי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פריימרק עדי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פרימר אריה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פריש הלל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פריש עמוס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פריש רחל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
עו"ד פרישטיק גידי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פרישטיק מרדכי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פרל ג'פרי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פרלה שלמה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פרל-טרבס רפאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פרלמוטר חיים חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
רו"ח פרלמוטר מנחם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פרלמן אמוץ חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פרלמן יעל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פרנץ אורנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פרנץ קדרי מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פרנק אריאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פרנק-ויגוד צביה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר פרנקל בנימין חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פרנקל עליזה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פרסול יסמין חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פרסיאדו מור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פרסקי רחל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר פרץ אלון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פרץ רון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר פרשני עידן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר פשטיצקי ירון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פתאל סיגלית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות