דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/02/2018 18:38

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ז

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
גב' צאלי שני חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר צבאג שמואל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' צבאן בועז חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' צבי זהבית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' צבן אריה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' צדוק אבינועם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר צדוק שחר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר צדיקוביץ דמיטרי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר צהר שי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' צובארי יעל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר צוברי מירב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר צוויג שי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' צומעי לילנ מור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר צוקר זביב דוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר צוריאל מוריה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר ציון ארז חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' ציון מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ציון וולדק תניא חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ציון-גולומ אילנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר צייכנר אורית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' צימרמן מרים אי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר צימרמן נורית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר צלח חגי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' צ'פניק-הרא תמר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' צפרי הדר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר צפתי יצחק חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' צ'צ'יק גל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר צ'רנוב דן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר צרנובילסקי סטניסלב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר צ'רנונוג טטיאנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר צ'רנצקי אירנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר צרפתי ליאור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות