דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/02/2018 18:40

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ז

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר חבה יעקב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' חביב יצחק חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר חבש פיטר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' חבשי מראם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' חגין יעל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר חדד אלעד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' חדד יוליה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' חדד יפעת הו חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר חדד רפי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר חובב שרון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' חודר נועה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר חוולס אבן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר חוסיין אוסאמה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' חורי גולדה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר חורש דני חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר חורש נטע חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר חזאי כרמית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר חזיזה מור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר חזיזה מרדכי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' חזן אפרים חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר חזן גדעון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר חזן שלמה אל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר חזן שרה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' חזן-בירן ניצן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' חיימו איתן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' חיימוב אלינה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' חייקוביץ לב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר חיראק ראובן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר חכים אופיר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר חכימי אילן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר חכם חי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר חלבה-עמיר שרון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר חלבי מג'די חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר חלמיש ורד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר חלמיש-ארלי מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר חלסצ'י אליהו חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר חמי-זינימן רויטל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' חן דנה ריי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר חן בן-יצחק אסנת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר חנוכוב גבריאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר חני יניב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר חנין זאב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר חן-לוי תמי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר חן-מוריס רז חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' חן-קלדרון דבורה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' חסון-אוחיו אילנית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר חסיד אביב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר חסיד אלון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' חסידים אבינתן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר חפר מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר חץ חני חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר חצ'טריאן יובל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר חרוש עוזי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' חרזי סיון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' חרזי ריצ'ל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות