דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/02/2018 18:37

קורס מבוא לקלימטולוגיה שנה"ל 2017


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : פרופ' ברנר שלמה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:00  12:00  פרופ' ברנר שלמה  סטודנטים105 חדר 2

קורס מבוא לאוקינוגרפיה שנה"ל 2017


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : פרופ' ברנר שלמה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  14:00  16:00  פרופ' ברנר שלמה  סטודנטים105 חדר 3

קורס שיטות בניתוח נתונים שנה"ל 2017


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : פרופ' ברנר שלמה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:00  14:00  פרופ' ברנר שלמה  מ.ישראל-505 חדר 201