דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/02/2018 18:42

קורס גאולוגיה של א"י שנה"ל 2017


קורס מסוג סדנה     מרצה הקורס : פרופ' וינשטין ישי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 שנתי    00:00  00:00  פרופ' וינשטין ישי  

קורס מבוא לגאולוגיה שנה"ל 2017


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : פרופ' וינשטין ישי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:00  14:00  פרופ' וינשטין ישי  סטודנטים105 חדר 1

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : פרופ' וינשטין ישי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  14:00  15:00  פרופ' וינשטין ישי  סטודנטים105 חדר 1

קורס סמינריון: אוקיינוסים שנה"ל 2017


קורס מסוג סמינריון     מרצה הקורס : פרופ' וינשטין ישי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  16:00  20:00  פרופ' וינשטין ישי  סטודנטים105 חדר 102

קורס מבוא לגאוכימיה שנה"ל 2017


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : פרופ' וינשטין ישי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  12:00  14:00  פרופ' וינשטין ישי  טבע-213 חדר 304

קורס אוקיינוגרפיה כימית שנה"ל 2017


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : פרופ' וינשטין ישי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  16:00  18:00  פרופ' וינשטין ישי  יהדות-403 חדר 66

קורס גאולוגיה של א"י שנה"ל 2017


קורס מסוג סדנה     מרצה הקורס : פרופ' וינשטין ישי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב    00:00  00:00  פרופ' וינשטין ישי