דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/02/2018 18:42

קורס פיתוח תיירות - התכנון והפרוגרמה שנה"ל 2017


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : פרופ' עמית-כהן עירית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  10:00  12:00  פרופ' עמית-כהן עירית  סטודנטים105 חדר 105

קורס סמינריון: ייצוגים נופיים, עיצוב, תכנון ופיתוח שנה"ל 2017


קורס מסוג סמינריון     מרצה הקורס : פרופ' עמית-כהן עירית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  16:00  20:00  ד"ר כהן ניר  טבע-213 חדר 304

קורס סדנת מחקר נופי תרבות - התכנון והשימור שנה"ל 2017


קורס מסוג סדנה     מרצה הקורס : פרופ' עמית-כהן עירית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א    00:00  00:00  פרופ' עמית-כהן עירית