דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/02/2018 18:37

קורס מבוא לחישה מרחוק של הסביבה שנה"ל 2017


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : פרופ' לנסקי איתמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  10:00  13:00  פרופ' לנסקי איתמר  מ.ישראל-505 חדר 201

קורס תכנות, ניתוח ותצוגה בפיתון: סוגיות במדעי האטמוספרה שנה"ל 2017


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : פרופ' לנסקי איתמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  14:00  16:00  פרופ' לנסקי איתמר  מ.ישראל-505 חדר 201

קורס יישומים מרחביים במערכות מידע גאוגרפיות שנה"ל 2017


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : פרופ' לנסקי איתמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  08:00  11:00  פרופ' לנסקי איתמר  מ.ישראל-505 חדר 201

קורס סמינריון: חישה מרחוק למתקדמים: סוגיות באקלים שנה"ל 2017


קורס מסוג סמינריון     מרצה הקורס : פרופ' לנסקי איתמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  16:00  20:00  פרופ' לנסקי איתמר  מ.ישראל-505 חדר 201