דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/01/2018 02:15

סוג תוכנית - לפי התחום המבוקש שנת ידיעון : תשע"ב שנת קורסים: תשע"ז

שם חיפוש קורסים הערות
תלמוד-חובה-מומלץ בשנה א' הצג קורסים
תלמוד רמי''ם* בחירה תלמוד ירושלמי - שנים א-ב הצג קורסים
תלמוד רמי''ם* בחירה משפט עברי - שנים א-ב הצג קורסים
תלמוד רמי''ם* בחירה הלכה ומנהג - שנים א-ב הצג קורסים
תלמוד רמי''ם* בחירה אגדה - שנים א-ב הצג קורסים
תלמוד רמי''ם* בחירה ספרות תנאית - שנים א-ב הצג קורסים
תלמוד רמי''ם* בחירה ספרות אמוראית - שנים א-ב הצג קורסים
תלמוד רמי''ם* בחירה ספרות בתר-תלמודית - שנים א-ב הצג קורסים
תלמוד רמי''ם* בחירה - להשלמת שעות הצג קורסים
תלמוד רמי''ם* בחינות בקיאות חובה שנים א-ב הצג קורסים
תלמוד רמי''ם* סמינריון משפט עברי - עדיף בשנה ב הצג קורסים
תלמוד רמי''ם* סמינריון הלכה ומנהג - עדיף בשנה ב הצג קורסים
תלמוד רמי''ם* סמינריון אגדה - עדיף בשנה ב הצג קורסים
תלמוד רמי''ם* סמינריון ספרות תנאית - עדיף בשנה ב הצג קורסים
תלמוד רמי''ם* סמינריון ספרות אמוראית-עדיף בשנה ב הצג קורסים
תלמוד רמי''ם* סמ' ספרות בתר-תלמודית-עדיף בשנה ב הצג קורסים
תלמוד רמי''ם* סמינריון תלמוד ירושלמי - עדיף בשנה ב הצג קורסים
תלמוד מורחב* רמי"ם בחירה הצג קורסים
תלמוד מורחב* רמי"ם סמינריונים הצג קורסים