דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/01/2018 02:15

סוג תוכנית - לפי התחום המבוקש שנת ידיעון : תשע"ב שנת קורסים: תשע"ז

שם חיפוש קורסים הערות
תושבע'פ-חובה-מומלץ לשנה א' הצג קורסים
תושבע''פ דו-ראשי לא מובנה בחירה - תלמוד ירושלמי הצג קורסים
תושבע''פ דו-ראשי לא מובנה בחירה - משפט עברי הצג קורסים
תושבע''פ דו-ראשי לא מובנה בחירה - הלכה ומנהג הצג קורסים
תושבע''פ דו-ראשי לא מובנה בחירה - אגדה הצג קורסים
תושבע''פ דו-ראשי לא מובנה בחירה - ספרות תנאית הצג קורסים
תושבע''פ דו-ראשי לא מובנה בחירה - ספרות אמוראית הצג קורסים
תושבע''פ דו-ראשי לא מובנה בחירה - ספרות בתר-תלמודי הצג קורסים
תושבע''פ דו-ראשי לא מובנה -בחירה להשלמת שעות הצג קורסים
תושבע''פ דו-ראשי לא מובנה בחינות בקיאות - חובה הצג קורסים
תושבע''פ דו-ראשי לא מובנה - בקיאות - 1 מתוך הארבע הצג קורסים
תושבע דו-ראשי לא מובנה -סמ' במשפט עברי-עדיף משנה ב הצג קורסים
תושבע דו-ראשי לא מובנה-סמ' בהלכה ומנהג-עדיף משנה ב הצג קורסים
תושבע''פ דו-ראשי לא מובנה סמ' באגדה - עדיף משנה ב הצג קורסים
תושבע דו-ראשי לא מובנה -סמ' תנאים-עדיף משנה ב הצג קורסים
תושבע'פ דו-ראשי לא מובנה-סמ' אמוראים-עדיף משנה ב הצג קורסים
תושבע דו-ראשי לא מובנה-סמ' בתר-תלמודי-עדיף משנה ב הצג קורסים
תושבע דו-ראשי לא מובנה -סמ' בירושלמי-עדיף משנה ב הצג קורסים
תושב"ע דו ראשי לא מובנה בחירה הצג קורסים
תושב"ע דו ראשי לא מובנה סמינר הצג קורסים