דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/01/2018 02:15

סוג תוכנית - לפי התחום המבוקש שנת ידיעון : תשע"ב שנת קורסים: תשע"ז

שם חיפוש קורסים הערות
השלמות ת.שני מורים הצג קורסים
השלמות ת.שני מבחני בקיאות הצג קורסים
מבחני בקיאות לת.שני מורים בחיר הצג קורסים
ת.שני מורים קורסי בחירה הצג קורסים
ת.שני בלי תזה סמינריונים-יש לקחת מ2 נושאים שונים הצג קורסים
תושב"ע מורים בלי תזה בחירה הצג קורסים
תושב"ע מורים בלי תזה סמינריוני הצג קורסים