דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/02/2018 18:36

סוג תוכנית - לפי התחום המבוקש שנת ידיעון : תשע"ה שנת קורסים: תשע"ז

שם חיפוש קורסים הערות
תול' ישראל מורחב קורסי יסוד-ימה''ב שנה א - חובה הצג קורסים
תול' ישראל מורחב תרגילי יסוד ימיה'ב שנה א' חובה הצג קורסים
תול' ישראל מורחב קורסי יסוד-עת החדשה - שנה א' חובה הצג קורסים
תו'י מורחב קורס יסוד בעת העתיקה - שנה א חובה הצג קורסים
תול' ישראל מורחב -ק.מתקדמים עת עתיקה שנה א-ג בחירה הצג קורסים
תול' ישראל מורחב ת. מתקדמים עת עתיקה שנה ב-ג בחירה הצג קורסים
תול' ישראל מורחב - עת עתיקה שנה ב-ג סמינריונים הצג קורסים
תול' ישראל מורחב - היסטו' כללית עת עתיקה א-ג בחירה הצג קורסים
תול' ישראל מורחב-ק. מתקדמים ימה''ב שנה א-ג בחירה הצג קורסים
תו' ישראל מורחב-ת. מתקדמים ימי הביניים שנה ב-ג בחי הצג קורסים
תול' ישראל מורחב-ימה''ב שנה ב-ג סמינריונ ים הצג קורסים
תול' ישראל מורחב-היסטו' כללית ימה''ב א-ג בחירה הצג קורסים
תול' ישראל מורחב-ק. מתקדמים עת חדשה שנה א-ג בחירה הצג קורסים
תול' ישראל מורחב-ת. מתקדמים עת חדשה שנה ב-ג בחירה הצג קורסים
תול' ישראל מורחב-עת חדשה שנה ב-ג סמינריונים הצג קורסים
תול' ישראל מורחב-היסטו' כללית עת חדשה א-ג בחירה הצג קורסים
תול' ישראל מורחב תרגיל יסוד בעת החדשה - שנה א חובה הצג קורסים
תו'י מורחב תרגיל יסוד עת עתיקה-חובה 1 מתוך 2 הצג קורסים