דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/02/2018 18:36

סוג תוכנית - לפי התחום המבוקש שנת ידיעון : תשע"ה שנת קורסים: תשע"ז

שם חיפוש קורסים הערות
תו'י דו ראשי מוב. תרגילי יסוד ימיה'ב - שנה א' חובה הצג קורסים
תו'י דו-ראשי מוב. קווי יסוד עת עתיקה שנה א' חובה הצג קורסים
תו'י דו-ראשי מוב. ק. מתקדם עת עתיקה שנה א-ג בחירה הצג קורסים
תו'י דו-ראשי מוב. ת. מתקדם עת עתיקה שנה ב-ג בחירה הצג קורסים
תו'י דו-ראשי מוב. עת עתיקה שנה ב-ג סמינריונים הצג קורסים
תו'י דו-ראשי מוב. קורסי יסוד ימיה'ב שנה א' חובה הצג קורסים
תו'י דו-ראשי מוב. ק. מתקדמים ימיה'ב שנה ב-ג בחירה הצג קורסים
תו'י דו-ראשי מוב. ת. מתקדמים שנה ב-ג בחירה הצג קורסים
תו'י דו-ראשי מוב. ימיה'ב שנה ב-ג סמינריונים הצג קורסים
תו'י דו-ראשי מוב. קורסי יסוד עת חדשה שנה א' חובה הצג קורסים
תו'י דו-ראשי מוב. ק. מתקדמים עת חדשה שנה א-ג בחירה הצג קורסים
תו'י דו-ראשי מוב. ת. מתקדמים עת חדשה שנה ב-ג בחירה הצג קורסים
תו'י דו-ראשי מוב. עת חדשה שנה ב-ג בחירה הצג קורסים
תו'י דו ראשי מוב. תרגילי יסוד עת עתיקה-שנה א' חובה הצג קורסים
תו'י דו ראשי מוב. תרגיל יסוד בעת החדשה-שנה א חובה הצג קורסים