דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/02/2018 18:36

סוג תוכנית - לפי התחום המבוקש שנת ידיעון : תשע"ה שנת קורסים: תשע"ז

שם חיפוש קורסים הערות
תולדות ישראל בעת העתיקה בלי תזה השלמות-הרצאה הצג קורסים
תולדות ישראל בעת העתיקה בלי תזה השלמות-תרגיל הצג קורסים
תולדות ישראל בעת העתיקה בלי תזה השלמות-סמינריון הצג קורסים
תולדות ישראל בלי תזה השלמות-שואה הצג קורסים
תולדות ישראל בעת העתיקה בלי תזה קורסי חובה הצג קורסים
תולדות ישראל התמחות בעת העתיקה בלי תזה ק.בחירה הצג קורסים
תולדות ישראל בלי תזה התמחות בעת העתיקה סמינריונים הצג קורסים
ת.ישראל ב.תזה התמחות בעת עתיקה ק.בחירה ימי הביניים הצג קורסים
ת.ישראל ב.תזה התמחות עת עתיקה סמינריון ימי הביניים הצג קורסים
ת.ישראל ב.תזה התמחות בעת עתיקה ק.בחירה בעת החדשה הצג קורסים
ת.ישראל ב.תזה התמחות עת עתיקה סמינריון בעת החדשה הצג קורסים