דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/02/2018 18:36

סוג תוכנית - לפי התחום המבוקש שנת ידיעון : תשע"ה שנת קורסים: תשע"ז

שם חיפוש קורסים הערות
תולדות ישראל בימי הביניים בלי תזה השלמות-הרצאה הצג קורסים
תולדות ישראל בימי הביניים בלי תזה השלמות-תרגיל הצג קורסים
תולדות ישראל בימי הביניים בלי תזה השלמות-סמיניון הצג קורסים
תולדות ישראל בימי הביניים בלי תזה השלמות-שואה הצג קורסים
תולדות ישראל בלי תזה בימי הביניים ק. חובה הצג קורסים
תולדות ישראל ב.תזה התמחות בימי הביניים ק.בחירה הצג קורסים
תולדות ישראל ב.תזה התמחות בימי הביניים סמינריונים הצג קורסים
ת.ישראל ב.תזה התמחות בימי ביניים ק.בחירה עת עתיקה הצג קורסים
ת.ישראל התמחות ימי ביניים סמיניון עת עתיקה בלי תזה הצג קורסים
ת.ישראל התמחות ימי הביניים ק.בחירה עת חדשה בלי תז הצג קורסים
ת.ישראל ב.תזה התמחות ימי ביניים סמינריון עת חדשה הצג קורסים