דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 27/07/2017 07:30

סוג תוכנית - לפי התחום המבוקש שנת ידיעון : תשע"ב שנת קורסים: תשע"ז

שם חיפוש קורסים הערות
ל. א''י וארכ' קורסי השלמה-קורסי יסוד כלליים הצג קורסים
ל. א''י וארכ' קורסי השלמה-מבוא לתק' המקרא הצג קורסים
ל. א''י וארכ' קורסי השלמה-מבוא לתק' בית שני הצג קורסים
ל. א''י וארכ' קורסי השלמה-מבוא לתק' ימי הביניים הצג קורסים
ל. א''י וארכ' קורסי השלמה-מבוא לתק' העת החדשה הצג קורסים
ל. א''י וארכ' עם תיזה שנה א' חובה הצג קורסים
ל. א''י וארכ' עם תיזה התמחות תק' מקרא-חובה 2 סמינר הצג קורסים
ל. א''י וארכ' עם תיזה התמחות בית שני-חובה 2 סמינר הצג קורסים
ל. א''י וארכ' עם תיזה התמחות ימה"ב-חובה 2 סמינר הצג קורסים
ל. א'' וארכ' עם תיזה התמחות העת החדשה-חובה 2 סמינר הצג קורסים
ל. א'' וארכ' ע.תיזה למתמחים במקרא-קורסים בתק' אחרו הצג קורסים
ל. א''י וארכ' ע.תיזה למתמחים בב"ש-קורסים בתק' אחרו הצג קורסים
ל. א'י וארכ' ע.תיזה למתמחים בימהב-קורסים בתק' אחרו הצג קורסים
ל. א''י וארכ' ע.תיזה למתמחים ע''ח-קורסים בתק' אחרו הצג קורסים
ל. א''י וארכ' ע.תיזה -קורסים ממחלקות אחרות הצג קורסים
ל. א''י וארכ' ע.תיזה -שפה זרה נוספת-באישור המנחה הצג קורסים
ל. א"י ואכ'- חובה שנה א שיטות מחקר הצג קורסים