דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 27/07/2017 07:29

סוג תוכנית - לפי התחום המבוקש שנת ידיעון : תשע"ג שנת קורסים: תשע"ז

שם חיפוש קורסים הערות
ל. א''י וארכ' ראשי שנה א חובה הצג קורסים
ל. א''י וארכ' שנה ב-ג חובה הצג קורסים
ל. א''י וארכ' שנה א מבואות ארכאולוגיים הצג קורסים
ל. א''י וארכ' שנה א מבואות גיאוגרפיה היסטורית הצג קורסים
ל. א''י וארכ' שנה א מבוא לתק' ימה''ב הצג קורסים
ל. א''י וארכ' שנה א מבוא לתק' העת החדשה הצג קורסים
ל. א''י וארכ' שנה ב חובה קורס בקרמיקה הצג קורסים
ל. א''י וארכ' שנה ב חובה פליאוגרפיה או נומיסמטיקה הצג קורסים
ל. א''י וארכ' שנה א-ג תקופות קדומות בחירה הצג קורסים
ל. א''י וארכ' קורסים בחקר פיסי הצג קורסים
ל. א''י וארכ' שנה א-ג ארכאולוגיה הצג קורסים
ל. א''י וארכ' שנה א-ג בחירה מהמחלקה הצג קורסים
ל. א''י וארכ' שנה ב-ג סמינריון בתק' קדומות הצג קורסים
ל. א''י וארכ' שנה ב-ג סמינריון בארכאולוגיה הצג קורסים
ל. א''י וארכ' שנה ב חובה חפירות נוספות הצג קורסים
ל. א''י וארכ' שנה א חובה - סיורים הצג קורסים