דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 27/07/2017 07:29

סוג תוכנית - לפי התחום המבוקש שנת ידיעון : תשע"ג שנת קורסים: תשע"ז

שם חיפוש קורסים הערות
ל. א''י וארכ' שנה א חובה - סיורים הצג קורסים
חובה שנה א הצג קורסים
ל. א''י וארכ' מבואות תק' המקרא- שנה א חובה הצג קורסים
ל. א''י וארכ' שנה א מבוא לתק' בית שני הצג קורסים
ל. א''י וארכ' שנה א מבוא לתק' ימי הביניים הצג קורסים
ל. א''י וארכ' שנה א מבוא לתק' העת החדשה הצג קורסים
ל. א''י וארכ' שנה ב-ג סמינריון בתק' המקרא הצג קורסים
ל. א''י וארכ' שנה א-ג ארכאולוגיה-בחירה הצג קורסים
ל. א''י וארכ' שנה א-ג חקר פיסי הצג קורסים
ל. א''י וארכ' שנה א-ג אכדית או ארמית מקראית הצג קורסים
ל. א''י וארכ' שנה א-ג קורסים בספרי הנביאים הצג קורסים