דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/01/2018 02:13

סוג תוכנית - לפי התחום המבוקש שנת ידיעון : תשע"ז שנת קורסים: תשע"ז

שם חיפוש קורסים הערות
מדעי המח שעות מחלקה חובה הצג קורסים
מדעי המח מורחב שנה א' חובה הצג קורסים
מדעי המח מורחב שנה ב' חובה הצג קורסים
מדעי המח מורחב שנה ג' חובה הצג קורסים
מדעי המח מורחב מסלול ביולוגי שנה ב-ג בחירה ל-76 ש' הצג קורסים
מדעי המח מורחב שנה א'-ג' בחירה הצג קורסים
סמנריונים שנה ג' חובה הצג קורסים