דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/01/2018 02:13

סוג תוכנית - לפי התחום המבוקש שנת ידיעון : תשע"ז שנת קורסים: תשע"ז

שם חיפוש קורסים הערות
מדעי המח דו ראשי מובנה עם מדעי המחשב שנה א' חובה הצג קורסים
מדעי המח דו ראשי מובנה עם מדעי המחשב שנה ב' חובה הצג קורסים
מדעי המח דו ראשי מובנה עם מדעי המחשב שנה ג' חובה הצג קורסים
מח ומחשב שעות מחלקה חובה הצג קורסים