דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/01/2018 02:14

סוג תוכנית - לפי התחום המבוקש שנת ידיעון : תשע"ז שנת קורסים: תשע"ז

שם חיפוש קורסים הערות
מדעי המח דו ראשי מובנה עם פיסיקה שנה א' חובה הצג קורסים
מדעי המח דו ראשי מובנה עם פיסיקה שנה ב' חובה הצג קורסים
מדעי המח דו ראשי מובנה עם פיסיקה שנה ג' חובה הצג קורסים
מדעי המוח שעות מחלקה חובה הצג קורסים