דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/01/2018 02:17

סוג תוכנית - לפי התחום המבוקש שנת ידיעון : תשע"ו שנת קורסים: תשע"ז

שם חיפוש קורסים הערות
צרפתית מורחב שנה א חובה - פרנקופונים הצג קורסים
צרפתית מורחב שנה ב חובה - פרנקופונים הצג קורסים
צרפתית מורחב - שנים א-ג בחירה - פרנקופונים הצג קורסים
צרפתית מורחב ב-ג בחירה - פרנקופונים (25 נ"ז לתואר) הצג קורסים
צרפתית מורחב שנים ב-ג סמינריונים - פרנקופונים הצג קורסים