דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 24/06/2017 22:01

סוג תוכנית - לפי התחום המבוקש שנת ידיעון : תשע"ו שנת קורסים: תשע"ז

שם חיפוש קורסים הערות
צרפתית מורחב שנה א חובה - לא פרנקופונים הצג קורסים
צרפתית מורחב שנה ב חובה - לא פרנקופונים הצג קורסים
צרפתית מורחב שנה ג חובה - לא פרנקופונים הצג קורסים
צרפתית מורחב- א-ג בחירה לא פרנקופונים-20 נז לתואר הצג קורסים
צרפתית מורחב ב-ג בחירה לא פרנק. (20 הצג קורסים
צרפתית מורחב שנים ב-ג סמינריונים - לא פרנקופונים הצג קורסים