דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/01/2018 02:17

סוג תוכנית - לפי התחום המבוקש שנת ידיעון : תשע"ו שנת קורסים: תשע"ז

שם חיפוש קורסים הערות
צרפתית מורחב שנה א חובה - לא פרנקופונים הצג קורסים
צרפתית מורחב שנה ב חובה - לא פרנקופונים הצג קורסים
צרפתית מורחב שנה ג חובה - לא פרנקופונים הצג קורסים
צרפתית מורחב- א-ג בחירה לא פרנקופונים-20 נז לתואר הצג קורסים
צרפתית מורחב ב-ג בחירה לא פרנק. (20 הצג קורסים
צרפתית מורחב שנים ב-ג סמינריונים - לא פרנקופונים הצג קורסים