דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/01/2018 02:17

סוג תוכנית - לפי התחום המבוקש שנת ידיעון : תשע"ו שנת קורסים: תשע"ז

שם חיפוש קורסים הערות
צרפתית דו ראשי מובנה שנה א חובה - פרנקופונים הצג קורסים
צרפתית דו ראשי מובנה שנה ב חובה - פרנקופונים הצג קורסים
צרפתית דו ראשי מובנה שנים א-ג בחירה- פרנקופונים הצג קורסים
צרפתית דו ראשי מובנה ב-ג בחירה- פרנקופונים 10 הצג קורסים
צרפתית דו ראשי מובנה שנים ב-ג סמינריונים - פרנקופו הצג קורסים
צרפתית דו ראשי מובנה חובה (2) שנה א- פרנקופונים הצג קורסים
צרפתית דו ראשי מובנה חובה שנה א - פרנקופונים הצג קורסים