דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/01/2018 02:17

סוג תוכנית - לפי התחום המבוקש שנת ידיעון : תשע"ו שנת קורסים: תשע"ז

שם חיפוש קורסים הערות
צרפתית דו ראשי מובנה שנה א חובה - לא פרנקופונים הצג קורסים
צרפתית דו ראשי מובנה שנה ב חובה - לא פרנקופונים הצג קורסים
צרפתית דו ראשי מובנה שנה ג חובה - לא פרנקופונים הצג קורסים
צרפתית דו ראשי מובנה שנים א-ג בחירה - לא פרנקופוני הצג קורסים
צרפתית דו ראשי מובנה ב-ג בחירה - לא פרנק. 6 נ"ז הצג קורסים
צרפתית דו ראשי מובנה שנים ב-ג סמינריונים - לא פרנק הצג קורסים
צרפתית דו ראשי מובנה חובה שנים א-ב- לא פרנקופונים הצג קורסים
צרפתית דו ראשי מובנה חובה שנים א-ב- לא פרנקופונים הצג קורסים