דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/01/2018 02:17

סוג תוכנית - לפי התחום המבוקש שנת ידיעון : תשע"ו שנת קורסים: תשע"ז

שם חיפוש קורסים הערות
צרפתית דו ראשי לא מובנה שנה א חובה - פרנקופונים הצג קורסים
צרפתית דו ראשי לא מובנה שנה ב חובה - פרנקופונים הצג קורסים
צרפתית דו ראשי לא מובנה א-ג בחירה - פרנק הצג קורסים
צרפתית דו ראשי לא מובנה ב-ג בחירה - פרנק. הצג קורסים
צרפתית דו ראשי לא מובנה שנים ב-ג סמינריונים- פרנקו הצג קורסים
צרפתית דו ראשי לא מובנה חובה שנה א- פרנקופונים הצג קורסים
צרפתית דו ראשי לא מובנה חובה שנה א- פרנקופונים הצג קורסים