דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/01/2018 02:17

סוג תוכנית - לפי התחום המבוקש שנת ידיעון : תשע"ו שנת קורסים: תשע"ז

שם חיפוש קורסים הערות
צרפתית דו ראשי לא מובנה שנה א חובה - לא פרנקופונים הצג קורסים
צרפתית דו ראשי לא מובנה שנה ב חובה - לא פרנקופונים הצג קורסים
צרפתית דו ראשי לא מובנה שנה ג חובה - לא פרנקופונים הצג קורסים
צרפתית דו ראשי לא מובנה שנים א-ג בחירה-לא פרנק הצג קורסים
צרפתית דו ראשי לא מובנה ב-ג בחירה - לא פרנק. 8 נ" הצג קורסים
צרפתית דו ראשי לא מובנה שנים ב-ג סמינריונים - לא פ הצג קורסים
צרפתית דו ראשי לא מובנה חובה שנה א - לא פרנקו הצג קורסים
צרפתית דו ראשי לא מובנה חובה שנה א-לא פרנקו הצג קורסים