דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/01/2018 02:18

סוג תוכנית - לפי התחום המבוקש שנת ידיעון : תשע"ז שנת קורסים: תשע"ז

שם חיפוש קורסים הערות
סוציו' דו ראשי מובנה עם קרימינולוגיה שנה א' - חובה הצג קורסים
סוציו' דו ראשי מובנה עם קרימינו' שנה ב' - חובה הצג קורסים
סוציו' ואנתרופו' דו ראשי מובנה בחירה שנים ב-ג הצג קורסים