דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/01/2018 02:13

סוג תוכנית - לפי התחום המבוקש שנת ידיעון : תשע"ז שנת קורסים: תשע"ז

שם חיפוש קורסים הערות
סוציו' דו ראשי מובנה עם מדעי המדינה שנה א' חובה הצג קורסים
סוציו' עם מ. המדינה ב' חובה הצג קורסים