דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 24/06/2017 21:59

סוג תוכנית - לפי התחום המבוקש שנת ידיעון : תשע"ז שנת קורסים: תשע"ז

שם חיפוש קורסים הערות
סוציו' דו ראשי מובנה עם מדעי המדינה שנה א' חובה הצג קורסים
סוציו' עם מ. המדינה ב' חובה הצג קורסים