דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 28/03/2017 23:27

סוג תוכנית - לפי התחום המבוקש שנת ידיעון : תשע"ז שנת קורסים: תשע"ז

שם חיפוש קורסים הערות
סוציו' ואנתרופו' דו ראשי מובנה בחירה שנים ב-ג הצג קורסים
סוציו' דו ראשי מובנה עם חינוך שנה א' חובה הצג קורסים
סוציו' מובנה עם חינוך שנה ב' הצג קורסים