דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/01/2018 02:13

סוג תוכנית - לפי התחום המבוקש שנת ידיעון : תשע"ז שנת קורסים: תשע"ז

שם חיפוש קורסים הערות
סוציולוגיה דו ראשי מובנה עם תקשורת חובה שנה א' הצג קורסים
סוציולוגיה דו ראשי מובנה עם תקשורת חובה שנה ב' הצג קורסים
סוציולוגיה דו ראשי מובנה עם תקשורת חובה שנה ג' הצג קורסים
סוציולוגיה דו ראשי מובנה עם תקשורת בחירה שנה א' הצג קורסים
סוציו' דו ראשי מובנה עם תקשו' סמינר תרבות דיגיטלית הצג קורסים
סוציולוגיה דו ראשי מובנה עם תקשורת סמינרים שנה ג' הצג קורסים
סוציולוגיה דו ראשי מובנה עם תקשורת בחירה שנה ג' הצג קורסים