דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 22/09/2017 20:55

סוג תוכנית - לפי התחום המבוקש שנת ידיעון : תשע"ז שנת קורסים: תשע"ז

שם חיפוש קורסים הערות
סוציו' ואנתרופו' דו ראשי לא מובנה שנה א' - חובה הצג קורסים
סוציו' ואנתרופו' דו ראשי לא מובנה שנה ב' - חובה הצג קורסים
סוציו' ואנתרופ' דו ראשי לא מובנה שנה ג' - סמינר' הצג קורסים