דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 27/07/2017 07:26

סוג תוכנית - לפי התחום המבוקש שנת ידיעון : תשע"ז שנת קורסים: תשע"ז

שם חיפוש קורסים הערות
חובה שנה א' מורחב כללי אסטרטגיה הצג קורסים
חובה שנה ב' מורחב כללי אסטרטגיה הצג קורסים
בחירה שנה ב' מדעי המדינה הצג קורסים
סמינריונים שנה ג' מדעי המדינה הצג קורסים
בחירה שנה ב' מורחב כללי אסטרטג הצג קורסים
סמינריונים שנה ג' מורחב - אסטרטגיה הצג קורסים
בחירה שנה ג' מדעי המדינה הצג קורסים
בחירה שנה ג' מורחב - אסטרטגיה הצג קורסים