דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/01/2018 02:17
   סינון סמסטר


בסוג תוכנית קורסים כלליים - יש להשלים למינימום 64 נ''ז לתואר יש לקחת לפחות 2.00נ"ז

רשימת קורסים לפי התחום המבוקש : קורסים כלליים - יש להשלים למינימום 64 נ''ז לתואר שנה"ל תשע"ז

קוד קורס שם קורס האם נלמד חיפוש קורס במערכת השעות הערות
9101 הדרכה ביבליוגרפית נלמד